Individual Records

Scores / Game SheetStandingsPoint RankingIndividual RecordsGK SP RankingPP/SH Ranking

No : Jersey Number S : SG + PG + SP
POS : Position SG : Shot saved by goalkeeper
GP : Games Played +/- : Plus/Minus Play times
PTS : G + A PIM : Number of penalty minutes
G : Goal MP : Match penalty
A : Assist GM : Game Misconduct penalty

Date: Mar. 13, 22
Number of Games: 12

NIKKO ICEBUCKS | TOHOKU FREEBLADES | EAST HOKKAIDO CRANES | YOKOHAMA GRITS | RED EAGLES HOKKAIDO


NIKKO ICEBUCKS
No. Player Name POS GP PTS G A S SG +/- PIM MP GM
39 BEVGERT,Roman G 1 0 0 0 0 0 6/0 0 0 0
44 FUKUFUJI,Yutaka G 6 0 0 0 0 0 30/13 0 0 0
70 INOUE,Mitsuaki G 5 1 0 1 0 0 17/14 0 0 0
4 SAKATA,Shun D 12 5 3 2 14 11 20/10 2 0 0
5 ISHIKAWA,Takahiro D 11 6 0 6 18 18 15/11 33 0 1
8 SOHMA,Shuto D 12 0 0 0 18 18 22/11 6 0 0
9 SATO,Hiroto D 2 6 1 5 1 0 6/0 20 0 1
12 FURKUDA,Mitsuo D 8 2 0 2 9 9 8/4 4 0 0
46 WATANABE, Akihide D 7 1 0 1 17 17 7/3 62 1 1
54 ITO,Goshi D 10 7 1 6 15 14 18/13 2 0 0
16 SAITO,Tetsuya F 8 6 3 3 9 6 8/2 4 0 0
17 INUI,Junya F 10 2 0 2 15 15 4/1 6 0 0
18 FURUHASHI,Makuru F 12 17 5 12 54 49 23/12 12 0 0
21 ARAI,Eisai F 12 5 2 3 23 21 8/2 8 0 0
22 OMUKU,Maito F 12 14 7 7 40 33 20/11 6 0 0
29 ITO,Toshiyuki F 6 2 0 2 5 5 3/2 2 0 0
30 GORAI,Takuto F 12 13 4 9 25 21 19/10 2 0 0
38 SUZUKI,Yuta F 12 13 6 7 32 26 22/8 12 0 0
48 SHIMIZU,Ryo F 11 3 3 0 17 14 5/1 31 1 0
81 SUZUKI,Kento F 12 13 8 5 56 48 22/11 14 0 0
88 TERAO,Yuri F 11 20 9 11 67 58 22/10 45 0 1
92 DEGUCHI,Keita F 12 6 2 4 25 23 9/4 0 0 0


Page Top

Date: Mar. 13, 22
Number of Games: 14

NIKKO ICEBUCKS | TOHOKU FREEBLADES | EAST HOKKAIDO CRANES | YOKOHAMA GRITS | RED EAGLES HOKKAIDO


TOHOKU FREEBLADES
No. Player Name POS GP PTS G A S SG +/- PIM MP GM
29 FURUKAWA,Shun G 4 0 0 0 0 0 10/10 0 0 0
31 HASHIMOTO,Michio G 8 1 0 1 0 0 28/22 0 0 0
55 HATA,Michikazu G 5 0 0 0 0 0 9/7 0 0 0
4 SASAKI, Yuki D 14 6 1 5 26 25 11/17 6 0 0
10 KYOYA,Michihiro D 14 3 0 3 12 12 13/12 6 0 0
18 HAYATA,Seiya D 14 5 0 5 14 14 12/14 6 0 0
26 DENIS,Simon D 14 20 5 15 44 39 30/13 4 0 0
49 TANAKA,Kentaro D 14 2 1 1 7 6 7/15 4 0 0
97 NAKAMURA,Taichi D 14 0 0 0 6 6 3/3 6 0 0
8 SATO,Sho F 13 10 2 8 23 21 27/17 35 1 0
9 OMIYA,Ryo F 14 5 2 3 17 15 7/3 14 0 0
11 IGARI,Daichi F 14 1 1 0 16 15 2/6 37 1 0
16 TAKEBE,Kotaro F 14 2 2 0 16 14 3/4 2 0 0
19 TAKEO,Hideyasu F 11 1 0 1 6 6 1/1 0 0 0
21 YAMAMOTO,Kazuki F 14 3 1 2 35 34 10/7 2 0 0
22 TANAKA,Ryo F 13 20 9 11 41 32 28/13 14 0 0
23 KASHINO,Yoshikazu F 6 1 1 0 4 3 1/0 0 0 0
38 YAMADA,Junya F 14 9 4 5 23 19 12/8 2 0 0
47 SHINOHARA,Kota F 14 15 1 14 33 32 25/14 10 0 0
73 LAWLOR,Kazuki F 14 3 1 2 10 9 3/3 0 0 0
77 TOKORO,Masaki F 13 2 2 0 19 17 4/8 25 0 1
91 HITOSATO,Shigeki F 14 22 12 10 73 61 28/15 4 0 0
92 NAMAE,Taiki F 14 7 4 3 24 20 17/14 10 0 0


Page Top

Date: Mar. 13, 22
Number of Games: 12

NIKKO ICEBUCKS | TOHOKU FREEBLADES | EAST HOKKAIDO CRANES | YOKOHAMA GRITS | RED EAGLES HOKKAIDO


EAST HOKKAIDO CRANES
No. Player Name POS GP PTS G A S SG +/- PIM MP GM
1 WAKIMOTO,Yuya G 8 0 0 0 0 0 27/31 2 0 0
33 AUZINS,Janis G 3 0 0 0 0 0 4/11 12 0 0
88 NAKAJIMA,Yasuto G 1 1 0 1 0 0 11/1 0 0 0
3 ITO,Kengo D 12 4 0 4 15 15 9/11 6 0 0
4 YONEYAMA,Koki D 12 1 1 0 13 12 7/14 10 0 0
52 MATSUKANE,Kenta D 12 6 1 5 18 17 16/11 2 0 0
65 MINOSHIMA,Keigo D 12 5 1 4 33 32 21/9 0 0 0
74 KAWAI,Ryuichi D 7 1 1 0 8 7 3/11 2 0 0
79 YAMAZAKI,Yuki D 10 3 1 2 11 10 8/10 2 0 0
82 OHTSU,Yusei D 12 9 4 5 36 32 15/18 16 0 0
9 MATSUNO,Yuta F 12 4 1 3 12 11 9/8 4 0 0
10 OHTSU,Kosuke F 10 16 7 9 52 45 17/10 8 0 0
11 NISHIWAKI,Masahito F 11 7 2 5 11 9 11/4 31 1 0
14 IZUMI,Shoma F 10 1 1 0 8 7 2/2 0 0 0
16 OBARA,Daisuke F 12 8 4 4 29 25 11/17 2 0 0
19 ZOLMANIS,Sandis F 12 14 6 8 27 21 18/13 8 0 0
24 ARAKI,Shogo F 12 3 1 2 14 13 4/4 2 0 0
26 SAITO,Daichi F 2 0 0 0 3 3 1/3 0 0 0
40 KAWAI,Takuma F 9 4 0 4 13 13 8/14 31 1 0
48 UENO,Hiroki F 12 14 7 7 52 45 17/16 4 0 0
53 TERAO,Hiromichi F 12 11 4 7 33 29 16/18 10 0 0
92 IKEDA,Ikki F 12 15 1 14 30 29 18/9 8 0 0


Page Top

Date: Mar. 13, 22
Number of Games: 12

NIKKO ICEBUCKS | TOHOKU FREEBLADES | EAST HOKKAIDO CRANES | YOKOHAMA GRITS | RED EAGLES HOKKAIDO


YOKOHAMA GRITS
No. Player Name POS GP PTS G A S SG +/- PIM MP GM
38 ONO,Kohei G 4 0 0 0 0 0 2/21 0 0 0
45 KUROIWA,Yoshihiro G 10 0 0 0 0 0 12/49 2 0 0
8 KIKUCHI,Shuji D 12 1 1 0 4 3 5/22 4 0 0
10 KAWAMURA,Kazuki D 12 2 0 2 16 16 6/27 2 0 0
16 KANDA,Roy D 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
19 AKIMOTO,Denis D 8 1 1 0 12 11 3/24 37 0 1
54 KUMAGAI,Goshi D 12 1 0 1 12 12 5/28 6 0 0
81 KANEKO,Naoki D 12 2 0 2 12 12 5/17 2 0 0
90 KIM,Yoonjae D 12 0 0 0 14 14 3/20 14 0 0
9 HIRANO,Yushiroh F 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
11 KAKUDATE,Shigenobu F 7 0 0 0 3 3 0/12 35 0 1
13 IWAMOTO,Kazuma F 10 2 0 2 8 8 3/19 14 0 0
14 YANO,Rintaro F 10 1 1 0 13 12 2/6 2 0 0
20 ISHII,Shuto F 12 4 4 0 30 26 8/24 0 0 0
21 KANEKO,Togo F 12 0 0 0 11 11 0/8 6 0 0
26 MIYAZAKI,Ryo F 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
51 HAMASHIMA,Naoto F 12 0 0 0 22 22 0/21 8 0 0
61 SUZUKI, Roy F 8 1 0 1 23 23 2/10 4 0 0
72 UMENO.Hiroyoshi F 12 0 0 0 5 5 0/14 10 0 0
84 MATSUBUCHI,Yuta F 12 11 4 7 21 17 11/22 22 0 0
87 MOTEGI,Shinnosuke F 10 2 1 1 11 10 2/6 2 0 0
91 UJIHASHI,Yuta F 10 2 0 2 5 5 2/12 6 0 0
92 TSUCHIYA,Kosuke F 12 4 1 3 16 15 6/20 16 0 0
97 IKEDA,Atsuki F 6 6 2 4 9 7 7/15 2 0 0


Page Top

Date: Mar. 13, 22
Number of Games: 10

NIKKO ICEBUCKS | TOHOKU FREEBLADES | EAST HOKKAIDO CRANES | YOKOHAMA GRITS | RED EAGLES HOKKAIDO


RED EAGLES HOKKAIDO
No. Player Name POS GP PTS G A S SG +/- PIM MP GM
35 ONODA,Takuto G 2 0 0 0 0 0 9/2 0 0 0
39 NARISAWA,Yuta G 9 0 0 0 0 0 35/21 0 0 0
69 ISOBE,Yujiro G 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
5 HASHIBA,Ryo D 5 1 0 1 2 2 1/1 0 0 0
6 YAMADA,Kotaro D 8 4 2 2 11 9 10/7 2 0 0
20 YAMASHITA,Takafumi D 9 5 0 5 6 6 8/12 4 0 0
23 HAGA,Yosuke D 5 1 0 1 3 3 2/3 0 0 0
29 Halliday,Jiei D 8 3 1 2 21 20 6/3 2 0 0
34 HASHIMOTO,Ryo D 10 15 1 14 30 29 30/9 6 0 0
72 KON,Yusuke D 8 1 0 1 6 6 7/5 31 1 0
88 SASAKI,Kazumasa D 8 3 2 1 17 15 13/6 8 0 0
7 DOMEKI,Masato F 10 6 5 1 16 11 8/3 6 0 0
8 TAKAHASHI,Seiji F 8 12 6 6 21 15 17/4 6 0 0
9 TAKAGI,Kenta F 8 5 4 1 18 14 9/10 6 0 0
10 MITAMURA,Kohei F 10 4 1 3 12 11 7/8 4 0 0
14 OSAWA,Yuto F 8 4 2 2 18 16 14/7 0 0 0
15 IRIKURA,Taiga F 8 7 2 5 18 16 10/5 8 0 0
16 HIKOSAKA,Yu F 6 6 2 4 17 15 6/3 2 0 0
19 NAKAJIMA,Shogo F 10 14 3 11 38 35 24/5 6 0 0
21 KUJI,Shuhei F 10 8 1 7 29 28 11/6 0 0 0
90 KOBAYASHI,Toi F 5 2 2 0 10 8 2/1 2 0 0
91 SHIBATA,Tsuguto F 8 4 1 3 12 11 5/1 0 0 0
92 ECHIGO,Tomoya F 9 5 2 3 7 5 8/3 0 0 0
97 NAKAYASHIKI,Yushi F 10 13 8 5 40 32 24/7 8 0 0
98 AIKI,Hayato F 8 3 0 3 2 2 3/1 0 0 0


Page Top

No : Jersey Number S : SG + PG + SP
POS : Position SG : Shot saved by goalkeeper
GP : Games Played +/- : Plus/Minus Play times
PTS : G + A PIM : Number of penalty minutes
G : Goal MP : Match penalty
A : Assist GM : Game Misconduct penaltyPage Top
(c) 2004 Asia League Ice Hockey All Rights Reserved.