Individual Records

Scores / Game SheetStandingsPoint RankingIndividual RecordsGK SP RankingPP/SH Ranking

No : Jersey Number S : SG + PG + SP
POS : Position SG : Shot saved by goalkeeper
GP : Games Played +/- : Plus/Minus Play times
PTS : G + A PIM : Number of penalty minutes
G : Goal MP : Match penalty
A : Assist GM : Game Misconduct penalty

Date: Jan. 16, 22
Number of Games: 6

NIKKO ICEBUCKS | TOHOKU FREEBLADES | EAST HOKKAIDO CRANES | YOKOHAMA GRITS | RED EAGLES HOKKAIDO


NIKKO ICEBUCKS
No. Player Name POS GP PTS G A S SG +/- PIM MP GM
39 BEVGERT,Roman G 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
44 FUKUFUJI,Yutaka G 3 0 0 0 0 0 13/4 0 0 0
70 INOUE,Mitsuaki G 3 1 0 1 0 0 10/6 0 0 0
4 SAKATA,Shun D 6 2 1 1 3 2 11/5 2 0 0
5 ISHIKAWA,Takahiro D 6 3 0 3 11 11 6/5 31 0 1
8 SOHMA,Shuto D 6 0 0 0 7 7 6/4 6 0 0
9 SATO,Hiroto D 2 6 1 5 1 0 6/0 20 0 1
12 FURKUDA,Mitsuo D 2 0 0 0 4 4 0/0 2 0 0
46 WATANABE, Akihide D 5 1 0 1 15 15 7/0 56 1 1
54 ITO,Goshi D 4 2 1 1 9 8 6/5 0 0 0
16 SAITO,Tetsuya F 2 1 1 0 2 1 3/0 2 0 0
17 INUI,Junya F 6 1 0 1 10 10 2/0 6 0 0
18 FURUHASHI,Makuru F 6 8 3 5 26 23 11/6 8 0 0
21 ARAI,Eisai F 6 1 0 1 6 6 3/0 4 0 0
22 OMUKU,Maito F 6 7 4 3 17 13 8/3 2 0 0
29 ITO,Toshiyuki F 2 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
30 GORAI,Takuto F 6 7 2 5 13 11 9/2 0 0 0
38 SUZUKI,Yuta F 6 5 3 2 12 9 9/5 4 0 0
48 SHIMIZU,Ryo F 6 1 1 0 9 8 3/1 4 0 0
81 SUZUKI,Kento F 6 4 3 1 26 23 10/5 6 0 0
88 TERAO,Yuri F 5 8 2 6 30 28 9/4 41 0 1
92 DEGUCHI,Keita F 6 2 1 1 11 10 3/1 0 0 0


Page Top

Date: Jan. 16, 22
Number of Games: 8

NIKKO ICEBUCKS | TOHOKU FREEBLADES | EAST HOKKAIDO CRANES | YOKOHAMA GRITS | RED EAGLES HOKKAIDO


TOHOKU FREEBLADES
No. Player Name POS GP PTS G A S SG +/- PIM MP GM
29 FURUKAWA,Shun G 4 0 0 0 0 0 10/10 0 0 0
31 HASHIMOTO,Michio G 4 0 0 0 0 0 12/9 0 0 0
55 HATA,Michikazu G 2 0 0 0 0 0 2/2 0 0 0
4 SASAKI, Yuki D 8 0 0 0 10 10 2/12 4 0 0
10 KYOYA,Michihiro D 8 1 0 1 6 6 8/6 4 0 0
18 HAYATA,Seiya D 8 4 0 4 5 5 9/5 4 0 0
26 DENIS,Simon D 8 7 3 4 25 22 11/8 2 0 0
49 TANAKA,Kentaro D 8 1 0 1 3 3 6/5 2 0 0
97 NAKAMURA,Taichi D 8 0 0 0 2 2 3/2 4 0 0
8 SATO,Sho F 8 8 2 6 13 11 17/11 6 0 0
9 OMIYA,Ryo F 8 5 2 3 14 12 7/3 6 0 0
11 IGARI,Daichi F 8 1 1 0 11 10 2/6 6 0 0
16 TAKEBE,Kotaro F 8 1 1 0 7 6 1/2 0 0 0
19 TAKEO,Hideyasu F 5 1 0 1 2 2 1/0 0 0 0
21 YAMAMOTO,Kazuki F 8 1 1 0 18 17 6/3 0 0 0
22 TANAKA,Ryo F 7 10 5 5 25 20 11/4 6 0 0
23 KASHINO,Yoshikazu F 6 1 1 0 4 3 1/0 0 0 0
38 YAMADA,Junya F 8 7 4 3 16 12 8/4 2 0 0
47 SHINOHARA,Kota F 8 7 0 7 24 24 11/6 8 0 0
73 LAWLOR,Kazuki F 8 2 1 1 10 9 2/3 0 0 0
77 TOKORO,Masaki F 7 0 0 0 9 9 0/2 25 0 1
91 HITOSATO,Shigeki F 8 9 3 6 36 33 12/7 2 0 0
92 NAMAE,Taiki F 8 3 1 2 8 7 7/9 10 0 0


Page Top

Date: Jan. 16, 22
Number of Games: 8

NIKKO ICEBUCKS | TOHOKU FREEBLADES | EAST HOKKAIDO CRANES | YOKOHAMA GRITS | RED EAGLES HOKKAIDO


EAST HOKKAIDO CRANES
No. Player Name POS GP PTS G A S SG +/- PIM MP GM
1 WAKIMOTO,Yuya G 5 0 0 0 0 0 16/18 0 0 0
33 AUZINS,Janis G 3 0 0 0 0 0 4/11 12 0 0
88 NAKAJIMA,Yasuto G 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
3 ITO,Kengo D 8 3 0 3 10 10 5/9 4 0 0
4 YONEYAMA,Koki D 8 0 0 0 10 10 3/6 2 0 0
52 MATSUKANE,Kenta D 8 2 0 2 11 11 7/8 0 0 0
65 MINOSHIMA,Keigo D 8 2 0 2 23 23 7/6 0 0 0
74 KAWAI,Ryuichi D 3 0 0 0 1 1 0/3 0 0 0
79 YAMAZAKI,Yuki D 8 2 1 1 7 6 5/10 2 0 0
82 OHTSU,Yusei D 8 5 3 2 23 20 10/15 4 0 0
9 MATSUNO,Yuta F 8 2 0 2 4 4 5/5 4 0 0
10 OHTSU,Kosuke F 6 8 3 5 29 26 8/8 2 0 0
11 NISHIWAKI,Masahito F 7 3 2 1 6 4 5/2 29 1 0
14 IZUMI,Shoma F 6 0 0 0 2 2 0/1 0 0 0
16 OBARA,Daisuke F 8 3 1 2 22 21 4/10 2 0 0
19 ZOLMANIS,Sandis F 8 8 2 6 19 17 10/11 6 0 0
24 ARAKI,Shogo F 8 1 0 1 4 4 2/2 2 0 0
26 SAITO,Daichi F 2 0 0 0 3 3 1/3 0 0 0
40 KAWAI,Takuma F 7 2 0 2 7 7 5/13 25 1 0
48 UENO,Hiroki F 8 9 6 3 32 26 11/10 2 0 0
53 TERAO,Hiromichi F 8 6 2 4 24 22 9/11 10 0 0
92 IKEDA,Ikki F 8 6 1 5 26 25 9/8 0 0 0


Page Top

Date: Jan. 16, 22
Number of Games: 6

NIKKO ICEBUCKS | TOHOKU FREEBLADES | EAST HOKKAIDO CRANES | YOKOHAMA GRITS | RED EAGLES HOKKAIDO


YOKOHAMA GRITS
No. Player Name POS GP PTS G A S SG +/- PIM MP GM
38 ONO,Kohei G 2 0 0 0 0 0 0/13 0 0 0
45 KUROIWA,Yoshihiro G 4 0 0 0 0 0 5/17 2 0 0
8 KIKUCHI,Shuji D 6 1 1 0 4 3 2/8 0 0 0
10 KAWAMURA,Kazuki D 6 1 0 1 8 8 3/12 0 0 0
16 KANDA,Roy D 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
19 AKIMOTO,Denis D 4 0 0 0 6 6 0/11 33 0 1
54 KUMAGAI,Goshi D 6 1 0 1 8 8 3/12 6 0 0
81 KANEKO,Naoki D 6 0 0 0 9 9 0/9 2 0 0
90 KIM,Yoonjae D 6 0 0 0 9 9 1/8 4 0 0
9 HIRANO,Yushiroh F 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
11 KAKUDATE,Shigenobu F 5 0 0 0 3 3 0/7 33 0 1
13 IWAMOTO,Kazuma F 6 1 0 1 4 4 2/10 10 0 0
14 YANO,Rintaro F 6 1 1 0 9 8 2/5 2 0 0
20 ISHII,Shuto F 6 0 0 0 19 19 1/8 0 0 0
21 KANEKO,Togo F 6 0 0 0 8 8 0/3 6 0 0
26 MIYAZAKI,Ryo F 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
51 HAMASHIMA,Naoto F 6 0 0 0 9 9 0/9 6 0 0
61 SUZUKI, Roy F 4 0 0 0 11 11 1/4 0 0 0
72 UMENO.Hiroyoshi F 6 0 0 0 3 3 0/7 6 0 0
84 MATSUBUCHI,Yuta F 6 3 2 1 10 8 2/7 16 0 0
87 MOTEGI,Shinnosuke F 6 2 1 1 9 8 2/3 2 0 0
91 UJIHASHI,Yuta F 6 0 0 0 2 2 1/8 6 0 0
92 TSUCHIYA,Kosuke F 6 4 1 3 9 8 5/6 10 0 0
97 IKEDA,Atsuki F 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0


Page Top

Date: Jan. 16, 22
Number of Games: 4

NIKKO ICEBUCKS | TOHOKU FREEBLADES | EAST HOKKAIDO CRANES | YOKOHAMA GRITS | RED EAGLES HOKKAIDO


RED EAGLES HOKKAIDO
No. Player Name POS GP PTS G A S SG +/- PIM MP GM
35 ONODA,Takuto G 1 0 0 0 0 0 6/1 0 0 0
39 NARISAWA,Yuta G 3 0 0 0 0 0 16/4 0 0 0
69 ISOBE,Yujiro G 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
5 HASHIBA,Ryo D 1 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
6 YAMADA,Kotaro D 4 2 1 1 4 3 6/2 0 0 0
20 YAMASHITA,Takafumi D 4 3 0 3 4 4 4/2 0 0 0
23 HAGA,Yosuke D 3 0 0 0 1 1 0/1 0 0 0
29 Halliday,Jiei D 4 1 1 0 14 13 3/2 0 0 0
34 HASHIMOTO,Ryo D 4 5 0 5 14 14 14/1 2 0 0
72 KON,Yusuke D 4 0 0 0 2 2 3/1 4 0 0
88 SASAKI,Kazumasa D 4 2 1 1 7 6 10/1 6 0 0
7 DOMEKI,Masato F 4 2 2 0 4 2 3/1 2 0 0
8 TAKAHASHI,Seiji F 4 5 3 2 9 6 8/2 4 0 0
9 TAKAGI,Kenta F 4 3 2 1 9 7 5/2 2 0 0
10 MITAMURA,Kohei F 4 1 0 1 2 2 3/2 2 0 0
14 OSAWA,Yuto F 4 2 0 2 8 8 6/2 0 0 0
15 IRIKURA,Taiga F 4 3 1 2 11 10 5/2 4 0 0
16 HIKOSAKA,Yu F 4 4 1 3 10 9 4/1 2 0 0
19 NAKAJIMA,Shogo F 4 8 2 6 10 8 12/1 2 0 0
21 KUJI,Shuhei F 4 5 1 4 11 10 6/1 0 0 0
90 KOBAYASHI,Toi F 1 0 0 0 2 2 0/0 2 0 0
91 SHIBATA,Tsuguto F 4 1 0 1 6 6 2/0 0 0 0
92 ECHIGO,Tomoya F 3 2 0 2 3 3 2/0 0 0 0
97 NAKAYASHIKI,Yushi F 4 9 7 2 19 12 12/0 2 0 0
98 AIKI,Hayato F 4 1 0 1 2 2 1/0 0 0 0


Page Top

No : Jersey Number S : SG + PG + SP
POS : Position SG : Shot saved by goalkeeper
GP : Games Played +/- : Plus/Minus Play times
PTS : G + A PIM : Number of penalty minutes
G : Goal MP : Match penalty
A : Assist GM : Game Misconduct penaltyPage Top
(c) 2004 Asia League Ice Hockey All Rights Reserved.