Point Ranking

Scores / Game SheetStandingsPoint RankingIndividual RecordsGK SP RankingPP / SH Ranking


Date: Aug. 26, 21
Number of Games: 52Goal Ranking Assist Ranking Points Ranking
RK Player Name No Team G
1 NAKAJIMA,Shogo 19 OJI 18
1 NAKAYASHIKI,Yushi 97 OJI 18
3 FURUHASHI,Makuru 18 NIB 15
3 TANAKA,Ryo 22 TFB 15
5 KUJI,Shuhei 21 OJI 13
6 HITOSATO,Shigeki 91 TFB 11
7 DOMEKI,Masato 7 OJI 9
7 HASHIMOTO,Ryo 34 OJI 9
7 OSAWA,Yuto 14 OJI 9
7 TAKAHASHI,Seiji 8 OJI 9
11 MITAMURA,Kohei 10 OJI 8
11 OMUKU,Maito 22 NIB 8
11 TAKAGI,Kenta 9 OJI 8
11 UENO,Hiroki 48 EHC 8
15 SATO,Sho 8 TFB 7
16 GORAI,Takuto 30 NIB 6
16 IKEDA,Atsuki 97 YGR 6
16 SAITO,Daichi 26 EHC 6
16 SUZUKI,Kento 81 NIB 6
16 YAMADA,Junya 38 TFB 6
21 IWAMOTO,Kazuma 13 NIB 5
21 KAWAI,Takuma 40 EHC 5
21 MATSUBUCHI,Yuta 84 YGR 5
21 OBARA,Daisuke 16 EHC 5
21 SUZUKI,Yuta 23 NIB 5
26 HAMASHIMA,Naoto 51 YGR 4
26 IKEDA,Ikki 92 EHC 4
26 OHTSU,Kosuke 10 EHC 4
26 SASAKI,Kazumasa 88 OJI 4
26 SATO,Hiroto 9 NIB 4
26 SHIGENO,Shunsuke 18 EHC 4
26 TANAKA,Go 14 TFB 4
26 TERAO,Hiromichi 53 EHC 4
RK Player Name No Team A
1 NAKAJIMA,Shogo 19 OJI 27
2 DENIS,Simon 26 TFB 26
2 HASHIMOTO,Ryo 34 OJI 26
4 OSAWA,Yuto 14 OJI 23
4 TAKAHASHI,Seiji 8 OJI 23
6 HITOSATO,Shigeki 91 TFB 17
6 TAKAGI,Kenta 9 OJI 17
8 FURUHASHI,Makuru 18 NIB 16
8 REDENBACH,Tyler 18 OJI 16
8 YAMADA,Junya 38 TFB 16
11 IRIKURA,Taiga 8 EHC 14
11 NAKAYASHIKI,Yushi 97 OJI 14
13 TANAKA,Go 14 TFB 13
14 DOMEKI,Masato 7 OJI 12
14 SUZUKI,Kento 81 NIB 12
16 HIETANEN,Valtteri 52 NIB 11
16 SASAKI,Kazumasa 88 OJI 11
16 ZOLMANIS,Sandis 19 EHC 11
19 SATO,Hiroto 9 NIB 10
19 YAMASHITA,Takafumi 20 OJI 10
21 HIRANO,Yushiroh 9 YGR 9
21 KUJI,Shuhei 21 OJI 9
21 Keigo Minoshima 65 EHC 9
21 OMUKU,Maito 22 NIB 9
21 SUZUKI,Yuta 23 NIB 9
21 TANAKA,Ryo 22 TFB 9
21 YAMADA,Kotaro 6 OJI 9
28 IKEDA,Atsuki 97 YGR 8
28 KUMAGAI,Goshi 54 YGR 8
30 IKEDA,Ikki 92 EHC 7
30 ITO,Goshi 54 NIB 7
30 KAWAI,Takuma 40 EHC 7
30 MITAMURA,Kohei 10 OJI 7
30 SAITO,Daichi 26 EHC 7
30 SAKATA,Shun 4 NIB 7
RK Player Name No Team P
1 NAKAJIMA,Shogo 19 OJI 45
2 HASHIMOTO,Ryo 34 OJI 35
3 NAKAYASHIKI,Yushi 97 OJI 32
3 OSAWA,Yuto 14 OJI 32
3 TAKAHASHI,Seiji 8 OJI 32
6 FURUHASHI,Makuru 18 NIB 31
7 DENIS,Simon 26 TFB 29
8 HITOSATO,Shigeki 91 TFB 28
9 TAKAGI,Kenta 9 OJI 25
10 TANAKA,Ryo 22 TFB 24
11 KUJI,Shuhei 21 OJI 22
11 YAMADA,Junya 38 TFB 22
13 DOMEKI,Masato 7 OJI 21
14 REDENBACH,Tyler 18 OJI 19
15 SUZUKI,Kento 81 NIB 18
16 OMUKU,Maito 22 NIB 17
16 TANAKA,Go 14 TFB 17
18 IRIKURA,Taiga 8 EHC 16
19 MITAMURA,Kohei 10 OJI 15
19 SASAKI,Kazumasa 88 OJI 15
21 IKEDA,Atsuki 97 YGR 14
21 SATO,Hiroto 9 NIB 14
21 SUZUKI,Yuta 23 NIB 14
21 UENO,Hiroki 48 EHC 14
25 HIETANEN,Valtteri 52 NIB 13
25 SAITO,Daichi 26 EHC 13
25 ZOLMANIS,Sandis 19 EHC 13
28 GORAI,Takuto 30 NIB 12
28 HIRANO,Yushiroh 9 YGR 12
28 KAWAI,Takuma 40 EHC 12
28 YAMASHITA,Takafumi 20 OJI 12Page Top
(c) 2004 Asia League Ice Hockey All Rights Reserved.